TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG - Eurowindow Holding
LIÊN HỆ TUYỂN DỤNG

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Eurowindow Holding trực tiếp và gián tiếp là cổ đông lớn, đối tác chiến lược của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) - một trong những ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam.

Các lĩnh
vực khác

Với mong muốn đem đến cho thị trường những sản phẩm – dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế và những trải nghiệm hoàn toàn mới về phong cách sống hiện đại, ở bất cứ lĩnh vực nào Eurowindow Holding cũng chứng tỏ vai trò tiên phong, dẫn dắt sự thay đổi xu hướng tiêu dùng.

trượt để khám phá

SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT

XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG

PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

QUẢN LÝ KHAI THÁC VẬN HÀNH