Lĩnh vực tài chính – ngân hàng

Trở về
Hiện nay, Eurowindow Holding đang sở hữu trực tiếp và gián tiếp tại Ngân hàng Techcombank – một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam.