TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Trở về

Hiện nay, Eurowindow Holding đang sở hữu trực tiếp và gián tiếp tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) – một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam.