Eurowindow Holding - Eurowindow Holding là công ty cổ phẩn hoạt động theo mô hình Holding, nhằm quản lý phần vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào các công ty thành viên, công ty liên kết, công ty hợp tác.
LIÊN HỆ TUYỂN DỤNG

Giới Thiệu Chung

Eurowindow Holding được thành lập năm 2007, là công ty cổ phần hoạt động theo mô hình Holding, nhằm quản lý phần vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp ở các công ty thành viên, công ty liên kết, hoạt động trong các lĩnh vực: Xây dựng & quản lý xây dựng, Sản xuất kinh doanh Vật liệu xây dựng và Nội thất, Phát triển dự án, Tài chính Ngân hàng…

Giới thiệu chung

EUROWINDOW
HOLDING

Trở thành doanh nghiệp tầm cỡ khu vực và quốc tế, góp phần kiến thiết cuộc sống phồn vinh, quốc gia cường thịnh.

Tiên phong nâng tầm tiêu chuẩn chất lượng và giá trị mới cho người tiêu dùng; Tiên phong khai mở tiềm năng của cộng đồng và khu vực. Gia tăng giá trị cho nhà đầu tư, khách hàng, đối tác, cổ đông và người lao động.

Lĩnh vực
hoạt động

Với mong muốn đem đến cho thị trường những sản phẩm – dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế và những trải nghiệm hoàn toàn mới về phong cách sống hiện đại, ở bất cứ lĩnh vực nào Eurowindow Holding cũng chứng tỏ vai trò tiên phong, dẫn dắt sự thay đổi xu hướng.

trượt để khám phá